VILA TIP A

  • Kati përdhe me sipërfaqe ndërtimi 113.1 M2
  • Kati i parë me sipërfaqe ndërtimi 61.8 M2
  • Sipërfaqe totale ndërtimi 174.9 M2 
  • Sipërfaqe Verande 49.4 M2
  • Sipërfaqe Parcele 442-590 M2