Facilitete, Vala Mar Residences

 

FACILITETE

PARKING
Komuniteti ofron parking të garantuar dhe falas për të gjithë rezidentët. Gjithashtu, të gjithë vizitorët do të kenë mundësi të aksesojnë parkingun publik në dispozicion të tyre.

INFRASTRUKTURË RRUGORE
Kompleksi ka një rrugë hyrëse/dalëse, e cila mundëson lidhjen e rrugëve të brendëshme të kompleksit me rrugën publike të zonës. Infrastruktura e brendshme rrugore diferencon rrugët automobilistike, trotuaret dhe pasazhet. Qarkullimi i brendshëm i zonës rregullohet nëpërmjet sinjalistikës rrugore.

ENERGJI ELEKTRIKE
Linja e dedikuar e tensionit të lartë për furnizimin me energji elektrike të kompleksit, mundëson energji elektrike 24 orë.

UJËSJELLES DHE KANALIZIME
Kompleksi ofron impiante moderne ujësjellësi në mënyrë që ju të keni ujë të pijshëm 24 orë. Përpunimi i ujërave të bardha edhe të zeza bëhet me impiante moderne pastrimi edhe përpunimi, pa ndotje akustike edhe mjedisore.

INTERNET
Ne ju ndihmojmë të instaloni linja të dedikuara personale interneti në rezidencën tuaj.

ROJE BREGDETARE
Gjatë sezonit turistik, rojet bregdetare do të jenë në gadishmëri për të garantuar sigurinë tuaj dhe të familjarëve tuaj në bregdet.