Detaje ndertimi, Vala Mar Residences

 

DETAJE NDËRTIMI

RRETH KOMPLEKSIT

Infrasktuktura Rrugore
Kompleksi ka një rrugë hyrëse/dalëse, për këmbësorë dhe automjete. Kjo rrugë kryesore mundëson lidhjen e rrugëve të brendshme të kompleksit me rrugën publike të zonës. Infrastruktura e brendshme rrugore diferencon rrugët automobilistike, trotuaret dhe pasazhet. Qarkullimi i brendshëm rregullohet nëpërmjet sinjalistikës rrugore dhe kompleksi zbukurohet nëpërmjet gjelbërimit shoqërues.

Planifikimi Urban
Vala Mar Residences është e organizuar në mënyrë efektive nga pikëpamja e shpërndarjes së objekteve rezidenciale dhe hapësirave publike. Kompleksi gëzon infrastrukturën inxhinierike të duhur: gjeologji të përshtatshme terreni, si edhe mundësi furnizimi me ujë të pijshëm dhe energji elektrike. Projekti respekton morfologjinë, karakteristikat dhe veçoritë e zonës. Ndërtesat janë të tipologjive të ndryshme por të kombinuara sipas një strukture të përgjithshme të mirë-studiuar.

Rrjeti i Kanalizimit të Ujrave të Zeza
Rrjeti i kanalizimit të ujrave të zeza është i përbërë nga linjat e vilave individuale të cilat shkarkojnë në rrjetin dytësor dhe më tej në atë kryesor. Dërgimi në rrjetin kryesor bëhet në mënyrë mekanike: kolektorët bashkohen në pjesën e poshtme të kompleksit dhe shkarkojnë në impiantin e trajtimit të ujrave të zeza, i cili do të ndërtohet në distancë nga kompleksi. Rrjeti i kanalizimit të ujrave të zeza është i ndarë nga ai i ujrave të bardha.

RRETH RESIDENCËS SUAJ

Fasada
Fasadat dekorative dhe funksionale përbëhen nga sistemi kapot me polisterol dhe grafiato. Disa ambjente të vilave do të vishen me pllaka guri natyral dhe qeramikë, mermerë, parketë druri dhe laminat. Sistemet e dyerve dhe dritareve janë me veshje alumin, të parametrave bashkëkohor dhe i përgjigjen kërkesave të projektit si në pamje ashtu edhe në specifikime teknike të parametrave termik. Dritaret janë dopio xham.

Sistemi i Sinjalizimit Kundra Zjarrit
Sistemi i sinjalizimit kundra zjarrit është konvencional. Paneli është pajisur me dy zona zjarri dhe sinjalizon çdo zonë që i përket detektorit, i cili kalon në alarm. Sistemi i sinjalizimit kundra zjarrit është paraqitur si sistem i pavarur dhe do të jetë pjesë opsionale, referuar kërkesave të blerësit

Hidroizolimi
Në Vala Mar Residences aplikohen dy tipe hidroizolimi: Sistemi me katrama në tarracë, dhe hidroizolimi me membranë bitumi me trashësi prej 4mm dhe temperaturë -10ºC. Tipi i dytë i hidroizolimit, sistemi dykomponentësh, aplikohet kryesisht në tualete, ballkone, veranda dhe shkallët e jashtme.